Urbani­saatioJaa:

Kohtaamme uusia ongelmia maapallon ylikansoittumisen sekä toisaalla väestön vanhenemisen myötä. Urbanisaatio lisää tarvetta uudishankkeille sekä uudelle infrastruktuurille. Vuoteen 2025 mennessä tarverakentamisen lattiapinta-ala tulee olemaan 85% nykyisestä rakennusalasta.*

Planning & Urban Design
Koulutuksen ja tiedon lippulaivat

Kaupungit ovat tiedon keskittymiä, joissa syntyy uutta osaamista ja innovaatioita. Ne houkuttelevat osaajia ja toimijoita ympäri maailmaa. Elinvoimaiset kaupungit tarvitsevat aktiivisia toiminta-alustoja sosiaalisen pääoman jakamiselle. Me tiedämme kuinka niitä luodaan.

*Lähteet: McKinsey, 2012.
arrow-up

Miten haasteista selvitään?Jaa:

Toimintaympäristömme muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, eikä sen kehittämiseen ole vain yhtä oikeaa ratkaisua.

  • Kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttavat niin globaalit megatrendit kuin hiljaiset signaalitkin; osa muutoksista on jo nähtävillä, osasta on vasta ennakkoaavistuksia
  • Teknologia ottaa harppauksin uusia aluevaltauksia ja ennen utopistisilta vaikuttaneet ajatukset ovatkin realismia muutamien vuosikymmenten suunnitteluperspektiivissä
  • Kaupunkien muuttuvaan toimintaympäristöön liittyvien haasteiden lisäksi syntyy myös uusia mahdollisuuksia

Uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä elinvoimaisten kaupunkien suunnittelussa tarvitaan vahvan teknisen osaamisen lisäksi visionäärisyyttä, uusia innovaatioita, kokonaisvaltaisuutta sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien ja suunnittelukokonaisuuksien välillä. Meillä ei ole enää mahdollisuuksia turvautua pelkästään Best Practice -käytäntöihin, vaan jatkossa rinnalle on tuotava tulevaisuuden parhaita käytäntöjä, eli Next Practice -ratkaisuja.

ReferenssitJaa:

Historiallisten ja paikallisten arvojen toteutuminen
Yhteisöjen toiminnan ja laadukkaan arjen tukeminen
Aluetalouden sekä liiketoiminnan edistäminen
Kestävän luonnonympäristön turvaaminen
Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
arrow-left
arrow-right
arrow-up

PalvelutJaa:

Rambollin Planning & Urban Design palvelut vastaavat kattavasti monenlaisiin kaupunkiympäristön kehittämisen tarpeisiin. Holistinen työskentelytapamme mahdollistaa haasteiden ratkaisemisen lisäksi aivan uudenlaisten konseptien ja innovaatioiden synnyn. Tutustu täällä Kaupunkiliikenteen, -ympäristön, -elämän ja -kehityksen palvelualueisiin, joiden osia yhdistelemällä räätälöidään jokaisen projektin toteutukseen optimaalisin palvelukokonaisuudeksi.

arrow-up

P&UD proJaa:

Pro-tason palveluja

Tarjoamme suunnittelupalvelujemme ohella kaupunkikehittämisen asiantuntijoille suunnattuja P&UD Pro –palveluja, joilla vastataan ajankohtaisiin haasteisiin ja luodaan tulevaisuuden suuntaviivoja. P&UD Pro sisältää yhteisen oppimisen ja innovoinnin työkaluja, jotka räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin.

arrow-up