Elinvoimainen kaupunki
– mistä se koostuu?Jaa:

Elinvoimaisuus voi tarkoittaa eri kaupungeissa ja eripuolella maailmaa hieman eri asioita, vaikka elementit ovat samat.  Elinvoimaisuus riippuukin aina paikallisista olosuhteista, kulttuurista ja erityispiirteistä. Esimerkiksi Filippiineillä elämänlaadun kulmakivi on työn saanti, kun taas esimeriksiksi Pohjoismaissa elämänlaatu koostuu mm. elämyksistä ja uusista kokemuksista.

Kaupunkien suunnittelulla, ollaan sitten missä tahansa, on myös yhteisiä piirteitä ja lähtökohtia. Keskeisin niistä on ilmastonmuutoksen ja urbanisaation aiheuttama tarve kehittää kaupunkirakenteita tiiviimmiksi, taloudellisemmiksi sekä joustamaan tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Kaupunkien ilmastopäästöjä tulee vähentää radikaalisti. Yhdyskuntien kehityksen ohjauksen tulee olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista ja vastata globaaleihin haasteisiin. Meillä Rambollissa on tähän tarvittava osaaminen ja kokemus.