Sidosryhmätyöskentely ja kaupunkilaisten huomioiminenJaa:

Kaupunkikehityshankkeiden menestys on riippuvainen siitä, miten alueen asukkaat hyväksyvät ratkaisut ja kuinka heidän tarpeensa on huomioitu. Otamme asukkaat mukaan suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa projektia. Hyödynnämme sidosryhmätapaamisissa innovatiivisia ja innostavia työskentelymenetelmiä sekä havainnollistamiskeinoja.