P&UD edistää kaupunkien hyötyjäJaa:

Elinvoimaisen ja menestyksekkään kaupungin kehittämisessä on keskeistä huomioida yksittäistenkin kehittämishankkeiden vaikutukset kokonaisuuteen sekä siihen, miten ne edistävät taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien hyötyjen toteutumista

Rambollin Planning & Urban Design -palveluissa keskeinen tavoite on edistää ihmisten ja yhteisöjen elinvoimaisuutta huomioimalla kokonaisvaltaisesti eri hyötynäkökulmia sekä integroida niihin liittyviä tekijöitä osaksi holistista suunnitteluamme.