Miten haasteista selvitään?Jaa:

Toimintaympäristömme muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, eikä sen kehittämiseen ole vain yhtä oikeaa ratkaisua.

  • Kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttavat niin globaalit megatrendit kuin hiljaiset signaalitkin; osa muutoksista on jo nähtävillä, osasta on vasta ennakkoaavistuksia
  • Teknologia ottaa harppauksin uusia aluevaltauksia ja ennen utopistisilta vaikuttaneet ajatukset ovatkin realismia muutamien vuosikymmenten suunnitteluperspektiivissä
  • Kaupunkien muuttuvaan toimintaympäristöön liittyvien haasteiden lisäksi syntyy myös uusia mahdollisuuksia

Uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä elinvoimaisten kaupunkien suunnittelussa tarvitaan vahvan teknisen osaamisen lisäksi visionäärisyyttä, uusia innovaatioita, kokonaisvaltaisuutta sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien ja suunnittelukokonaisuuksien välillä. Meillä ei ole enää mahdollisuuksia turvautua pelkästään Best Practice -käytäntöihin, vaan jatkossa rinnalle on tuotava tulevaisuuden parhaita käytäntöjä, eli Next Practice -ratkaisuja.