Planning & Urban DesignJaa:

Uusien innovatiivisten ratkaisuiden kehittämiseen ja kokonaisvaltaisesti eri näkökulmat huomioivaan suunnitteluun tarvitaan monipuolista ja laajaa osaamista, mutta ennen kaikkea erilaisten näkökulmien ja tekniikka-alojen yhteentörmäyttämistä. Rambollin Planning & Urban Design -palvelukokonaisuudessa olemmekin tuoneet yhteen koko kansainvälisen organisaatiomme huippuosaamisen.

Kokemuksemme sekä kotimaisista että kansainvälisistä kokonaisvaltaisista kaupunkisuunnitteluprojekteista antaa erinomaiset edellytykset luoda ”next practice” -ratkaisuja elinvoimaisten kaupunkien kehittämiseksi. Globaalin osaajaverkostomme lisäksi meillä on paikallista näkemystä, minkä ansiosta voimme suunnittelussa paremmin huomioida kunkin alueen fyysiset ominaisuudet, kulttuuri n sekä prioriteetit ja tuottaa eri alueille räätälöityjä ratkaisuja.