Ihmiset ja yhteisötJaa:

Elävät kaupunkiympäristöt ovat riippuvaisia niissä asuvista ja toimivista ihmisistä. Jotta kaupunkiympäristöjen muutos ja kehitys tuottaisivat mahdollisimman paljon myönteisiä vaikutuksia hyvinvointia ja elinvoimaa lisäten, tämän keskinäisen riippuvuussuhteen tutkiminen, haittojen vähentäminen ja hyötyjen maksimointi ovat keskeinen osa kestävää kaupunkikehitystä.

Ihmisten ja yhteisöjen huomioon ottaminen osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

  • Tukee sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa
  • Tuottaa olennaista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi
  • Edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista
   

Palvelumme:

  • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi (SEA)
  • Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SIA)
  • Terveysvaikutusten arviointi (HIA)
  • Osallistava kaupunkisuunnittelu
  • Sosioekonomiset analyysit
  • Kouluverkkoselvitykset

Ota yhteyttä

Hanna Herkkola

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Heikki Surakka

etunimi.sukunimi@ramboll.fi