OsallistuminenJaa:

Osallistuminen ja yhteistyö projekteissa parantavat lopputuloksen laatua, käytettävyyttä ja hyväksyntää. Tuemme toimivaa vuorovaikutusta ja osallistumista suunnittelemalla ja toteuttamalla sidosryhmäyhteistyötä ennakoiden ja hallitusti suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi käyttäjät, asukkaat, asiantuntijat, viranomaiset ja yritykset. Sidosryhmäyhteistyön järjestäminen ja käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen voivat olla mitä tahansa kevyistä kuulemisista ja yksisuuntaisesta kommunikaatiosta intensiivisempiin ja kokonaisvaltaisempiin osallistuviin suunnitteluprosesseihin, yhteissuunnitteluun sekä muutosjohtamisohjelmiin.

Osallistuminen osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Lisää myönteistä suhtautumista hankkeisiin
 • Vähentää ennakoimattomia aikataulu- ja kustannusriskejä
 • Kytkee osallistumisen suunnitteluprosesseihin optimaalisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
 • Vahvistaa suunnittelu- ja toteutusprosessien etenemistä kaikkien osapuolten yhteisymmärryksessä

Palvelumme:

 • Sidosryhmien kartoitus ja sitouttaminen
 • Vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelmat
 • Alueiden yhteissuunnittelu
 • Master Class
 • Charrette
 • Julkiset tilaisuudet, työpajat
 • Karttapohjaiset kyselyt
 • Kyselyt ja haastattelut
 • Internet ja sosiaalinen media

 

Ota yhteyttä

Hanna Herkkola

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Anne Vehmas

etunimi.sukunimi@ramboll.fi