Kaupunki­kehitysJaa:

Kaupunkiseudut kasvavat ja kehittyvät. Tämä asettaa merkittäviä haasteita kaupunkisuunnittelulle. Toimiva suunnitelma on monen tekijän summa. Siinä sovitetaan yhteen mm. riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta, elinkeinoelämän kilpailukyky, yhdyskuntarakenteen taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus, viheraluejärjestelmän laatu ja uusiutuva liikennejärjestelmä.

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ja osaamista elinvoimaisten kaupunkien kestäväksi kehittämiseksi. Laaja-alainen asiantuntemuksemme tuo hankkeisiin uusia näkökulmia ja varmistaa kokonaisvaltaisen suunnittelun sekä tehokkaan kehittämis- ja suunnitteluprosessien hallinnan.