Fiksu yhteiskunta #smart societyJaa:

Menestyvä strategiatyö ja implementointi edellyttävät taitoa ja ymmärrystä organisaation nykytilanteesta ja tavoitteista. Onnistunut strategiatyö ja prosessikehittäminen tuottaa toimivampia ja menestyksekkäitä organisaatioita. Strategiatyö ja implementointi vaatii osaavaa fasilitointia ja toimeenpanon tukea tuottaakseen tehokkaasti toimivia yksiköitä, joissa koetaan työn iloa. Rambollilla on vahva kokemus julkisen sektorin asiakkaiden kumppanuuksista. Osaamisemme keskiössä ovat alueellisen kilpailukyvyn tukeminen vihreän kasvun ja innovaatioiden luomisessa, työn ja hyvän elämän edistäminen sekä muutosjohtamisen tuki ja julkisten palveluiden uudistaminen. Autamme asiakkaitamme luomaan yhä parempaa ja kilpailukykyisempää fiksua yhteiskuntaa.

Fiksun yhteiskunta osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Älykkään hallinnon toimintatapoja ja -malleja
 • Innovatiivisia ja uudistuvia rakenteita ja kaupunkeja
 • Muutosjohtamisen fasilitointia ja tietoa päätöksentekoa varten

Palvelumme:

 • Uudistuminen ja kasvu
  • Uudet toimintatavat ja konseptit
  • Liiketoimintasuunnitelmat ja –mallit
  • Ennakointi ja toimeenpano
  • Verkostojohtaminen ja koordinointi
  • PK-yritysten kansainvälistymine n ja kasvu
  • Taloudelliset analyysit, kustannus-hyötyanalyysit
 • Työ ja hyvä elämä
  • Työpolitiikka ja työmarkkinat, koulutus
  • Maahanmuutto ja kotoutuminen
  • Asumien uudet konseptit ja erityisryhmien asuminen
 • Julkiset palvelut ja johtaminen
  • Käyttäjälähtöiset julkiset palvelut, digitalisaatio, palvelumuotoilu
  • Kestävä johtajuus ja organisaatioiden uudistuminen, muutosjohtaminen
  • Palvelujen maantiede, tiedon visualisointi

Ota yhteyttä

Maarit Vuorela

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Timo Hautakoski

etunimi.sukunimi@ramboll.fi