KaupunkisuunnitteluJaa:

Yhdyskuntien kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen on kestävän rakentamisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Kestävä kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristölliset näkökulmat. Panostamme alue- ja ympäristöanalyyseihin ja integroimme ekologisuuden sekä energia- ja ekotehokkuuden osaksi kaupunkisuunnittelua. Käytössämme ovat monipuoliset suunnittelun, osallistamisen, arvioinnin ja projektihallinnan menetelmät sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja mallintamisen työkalut eri suunnittelutasojen hallitsemiseen. Rakentamalla suunnittelu kestävälle pohjalle vähennetään kustannuksia projektin myöhemmissä vaiheissa sekä edistetään kestävien ja joustavien ratkaisujen toteuttamista.

Kaupunkisuunnittelu osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Parantamalla suunnitelmien yleistä hyväksyttävyyttä sekä viranomaisten ja muiden osallisten sitoutumista ja näin ollen nopeuttamalla suunnittelun ja kaavoituksen etenemistä.
 • Vertailemalla ja varmistamalla ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus jo projektin alkuvaiheessa - näin vähennetään myöhempien vaiheiden toteuttamiskustannuksia.
 • Tuottamalla innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja hyödyntäen laajaa ja monipuolista osaamistamme sekä vuorovaikutusta tilaajan ja osallisten kanssa.

Palvelumme:

 • Nykytila-analyysit, suositukset, tavoitteet ja strategiat
 • Masterplanit ja kehittämissuunnitelmat
 • Energiatehokkuusselvitykset ja kestävän suunnittelun kriteerit
 • Aluetason ympäristösertifioinnit: BREEAM Communities 2012 ja LEED for Neighborhood Development
 • Seutu- ja aluekehityshankkeet
 • Maakuntakaavoitus
 • Yleiskaavoitus
 • Asemakaavoitus
 • Kaupunkirakenteen tiivistäminen
 • Korttelisuunnitelmat
 • Maankäyttö- ja projektikonsultointi
 • T&K, menetelmäkehitys

Ota yhteyttä

Mikko Siitonen

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Jari Mäkynen

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Annu Tulonen

etunimi.sukunimi@ramboll.fi