Maankäytön suunnitteluJaa:

Kaupunkiseutujen kasvu asettaa merkittäviä haasteita kaupunkisuunnittelulle. Yhteensovitettavia tavoitteita ovat mm. asumisen monimuotoisuus, elinkeinoelämän kilpailukyky, yhdyskuntarakenteen taloudellisuus, viheraluejärjestelmän laatu ja liikennejärjestelmäm uusiutuminen. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ja osaamista elinvoimaisten kaupunkien kestäväksi kehittämiseksi. Laaja-alainen asiantuntemuksemme tuo hankkeisiin uusia näkökulmia ja varmistaa kokonaisvaltaisen ja tehokkaan suunnittelun. Eri näkökulmien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja tavoitteita tukeva yhteensovittaminen on työmme keskeinen lähtökohta. Projektiosaamisessamme yhdistyvät tutkimus, suunnittelu, arvioinnit, osallistuminen ja päätöksenteko hallittuna ja tehokkaana prosessina. Maankäytön suunnittelun palvelukokonaisuus kattaa kaikki maankäytön suunnittelutasot maakuntakaavasta yleiskaavaan ja asemakaavaan.

Maankäytön suunnittelu osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • sovitetaan yhteen kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyviä intressejä
 • tutkitaan ja innovoidaan erilaisia vaihtoehtoja alueiden kehittämiseksi
 • edistetään kestäviä suunnitteluratkaisuja

Palvelumme:

 • Seutu- ja aluekehitys
 • Maakuntakaavoitus
 • Yleiskaavoitus
 • Asemakaavoitus
 • Kaupunkirakenteen tiivistäminen
 • Korttelisuunnitelmat
 • Maankäyttö- ja projektikonsultointi
 • T&K, menetelmäkehitys

Ota yhteyttä

Pasi Rajala

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kirsikka Siik

etunimi.sukunimi@ramboll.fi