Kaupunki­ympäristöJaa:

Elinvoimainen kaupunkiympäristö on kestävän yhdyskunnan ja asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Innovatiivinen ympäristön suunnittelu ja hallinta säästää ympäristöä ja kustannuksia sekä luo esteettistä ja viihtyisää ympäristöä. Lähestymistapamme keskeisiä tekijöitä ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten prosessien sekä paikkaan liittyvien lähtökohtien huomioiminen ja hyödyntäminen osana terveellistä ja houkuttelevaa  elinympäristöä. Hyvä kaupunkiympäristö on monipuolinen, viihtyisä ja mukautuva kokonaisuus, joka luo puitteet toimivaan, turvalliseen ja elämykselliseen kaupunkielämään nyt ja tulevaisuudessa.