KaupunkimaisemaJaa:

Kokonaisvaltainen ja kestävä kaupunkikehitys edellyttää toimivia suunnitteluratkaisuja sekä esteettistä ja viihtyisää ympäristöä toimintaan, olemiseen ja kohtaamiseen. Elinvoimainen kaupunkimaisema sekä viihtyisät julkiset kaupunkitilat ovat tiivistyvän kaupungin voimavara ja asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Kaupunkimaiseman palvelumme kattavat kaupunkiympäristön eri luonteisten ulkotilojen suunnittelun ideoinnista ja kaupunkikuvallisesta yleissuunnittelusta aina toteutussuunnitteluun, viherrakentamisen, hoidon ja ylläpidon valvontaan saakka. Monialainen suunnitteluryhmämme ottaa huomioon alueen ominaispiirteet sekä toiminnalliset, ekologiset, esteettiset, sosiaaliset ja taloudelliset lähtökohdat ja tavoitteet. Palveluitamme ovat muun muassa lähiympäristösuunnitelmien, ja viheryleissuunnitelmien sekä laaja-alaisten maisemasuunnitelmien laatiminen. Toteutustasolla palvelumme liittyvät esimerkiksi katujen ja aukioiden, liikenneympäristöjen, puistojen ja julkisten viheralueiden, leikki- ja liikunta-alueiden sekä eri tyyppisten toiminnallisten ympäristöjen suunnitteluun.

Kaupunkimaisema osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Lisäämällä kaupunkiympäristöjen houkuttelevuutta, viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta esteettisin ja toiminnallisin ratkaisuin
 • Huomioimalla monipuolisesti suunnittelun erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita
 • Yhteensovittamalla kestävien yhdyskuntien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon edellyttämiä moninaisia tavoitteita
 • Auttamalla tunnistamaan maiseman ja vihreän infrastruktuurin monipuoliset mahdollisuudet ja hyödyt, jotka tarjoavat arvoja asiakkaalle ja käyttäjille
 • Edistämällä suunnittelussa materiaalien kestävää käyttöä ja hyödyntämällä luonnon omia prosesseja maiseman  ympäristön elinvoimaisuuden turvaamisessa
 • Kuuntelemalla  ja kartoittamalla asiakkaan ja käyttäjien tarpeet, lähtökohdat ja tavoitteiden mukaiset ratkaisumallit ja auttamalla sidosryhmien hallinnassa
 • Auttamalla asiakasta valitsemaan elinkaareltaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot ja havainnollistamalla niiden vaikutuksia korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi

Palvelumme:

 • Käyttäjä-, tarve- ja esteettömyyskartoitukset
 • Keskusta- ja taajama-alueiden kehittämissuunnitelmat
 • Lähiympäristösuunnitelmat ja viheryleissuunnitelmat
 • Kaupunkikuvallinen suunnittelu, laatu- ja ympäristöohjeet sekä design manuaalit
 • Katujen, aukioiden, asema- ja keskustaympäristöjen suunnitelmat
 • Puistojen, viher- ja virkistysalueiden suunnittelu, urheilu- ja liikunta-alueiden suunnitelmat
 • Rakennetun ulkoympäristön muutos- ja kunnostussuunnitelmat
 • Päiväkotien, palvelutalojen ja sairaala-alueiden suunnitelmat
 • Rantojen, vesialueiden ja satamien suunnitelmat, hulevesisuunnitelmat
 • Maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmat, viheralueiden hoitoluokitukset, kaupunkimetsien suunnitelmat
 • Historiallisten ympäristöjen ennallistamis- ja kunnostamissuunnitelmat
 • Teollisuuden ja kaupan ympäristöjen-, tuotantomaisemien ja maanottoalueiden maisemointisuunnitelmat
 • Kustannusarviot sekä materiaalien kestävän käytön ja hyödyntämisen suunnitelmat
 • Vihervalvonta
 • Vuorovaikutus ja osallistavat suunnittelumenetelmät
 • Suunnitelmien visualisointi, mallintaminen ja havainnollistaminen

Ota yhteyttä

Lauri Axelsson

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Aino-Kaisa Nuotio

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kaisa Rantee

etunimi.sukunimi@ramboll.fi