Alakivenpuisto, HelsinkiJaa:

Tavoite

Helsingin Myllypuroon, entisen kaatopaikan paikalle, on toteutettu kartiomainen täyttömäki. Haasteena oli pilaantuneiden maiden hyödyntäminen suunnittelussa. Laajan, 11 hehtaarin kokoisen, puistoalueen maastonmuotoilussa ja pintaverhouksissa käytettiin muun muassa kaivumaita, sedimenttejä ja pintamaita.

Rambollin rooli

Alueelle suunniteltiin korkeatasoinen ja palveluintensiivinen puistoalue, jossa valaistukselle haluttiin antaa merkittävä rooli. Vaihtuvat valokuviot ja muut valaistusefektit suunniteltiin lisäämään alueen houkuttelevuutta.

Alueesta suunniteltiin ekologisesti kestävä viheralue, jossa hyödynnettiin muiden rakentamiskohteiden pintamaiden siemenpankkia.

Puuvartisen kasvillisuuden teemana ovat puu- ja pensasmaiset pihlajat. Puisto toimii osana Helsingin tärkeitä kevyen liikenteen verkostoja.

Vaikutukset

Viihtyisä ja toiminnallinen viheralue soveltuu monenlaiseen toimintaan ja oleskeluun.

Elämyksellinen valaistus houkuttelee asukkaita puistoon myös iltaisin ja lisää alueella liikkuvien turvallisuudentunnetta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Älykäs ja muunneltavissa oleva elämyksellinen valaistus.

Ihminen

Puistossa on oleskelu- ja toimintapaikkoja asukkaiden sekä viereisen koulun ja Myllypuron liikuntapuiston käyttäjien tarpeisiin.

Talous

Puistoympäristö on toteutettu resurssitehokkaasti ja ekologisesti kestävästi kierrätysmateriaaleilla.

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat olleet suunnittelun tärkeä lähtökohta. Kasvillisuuden teemana ovat puu- ja pensasmaiset pihlajat.

Kulttuuri

Laaja viheralue erilaisine toimintapaikkoineen mahdollistaa paikallisten eri kulttuurien kohtaamisen luontevalla tavalla.