Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudullaJaa:

image13

Tavoite

Tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltainen aluetason todellisia resurssivirtoja kuvaava malli, joka antaa luotettava kuva alueen luonnonvarojen käytöstä sekä sen vaikutuksista aluetalouteen, työllisyyteen ja ympäristöön.

Rambollin rooli

Ramboll loi prototyyppimallin, jota testattiin Jyväskylän pilottialueella. Mallia käyttämällä tunnistettiin kustannustehokkaimmat tavat vähentää materiaalivirroista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Vaikutukset

Mallin avulla alueen keskeiset materiaalivirrat pystyttiin kuvaamaan fyysisinä ja rahamääräisinä suureina. Lisäksi arvioitiin, kuinka suuri kerrannaisvaikutus ja arvonlisäys käytetyillä resursseilla tuotetaan ja mitkä ovat resurssien käytöstä aiheutuvat  päästöt sekä tunnistettiin osa-alueet, joilla voidaan parantaa alueen resurssitehokkuutta ja kiertotalouden edellytyksiä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Työllisyysvaikutusten tunnistaminen, alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen

Ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen