Asemakaava & rakentamistapaohje, ”Rastin kortteli”, TampereJaa:

Tavoite

Kaupunkikuvallisesti vaativalle sijainnille radan varteen Tampereen ydinkeskustaan rakennettavan korttelin asemakaavan laatiminen.

Rambollin rooli

Kaupunkikuvallisesti vaativalle sijainnille radan varteen Tampereen ydinkeskustaan rakennettavan korttelin asemakaavan laatiminen.

Vaikutukset

Kaupunkikuvallisesti korkea-tasoisen, palveluja ja asumista sisältävän uuden tornitalokorttelin toteuttamien mahdullistuu. Rakentamistapaohjeessa on osoitettu kohteeseen liittyvät tiukat kaupunkikuvalliset vaatimukset ja ympäristön laatutavoitteet.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Laadukkaan keskusta-asuinympäristön kaavoitus.

Talous

Korkea rakentaminen.

Ympäristö

Kaupunkikuva, melun huomioiminen, maanalainen pysäköinti, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ympäristö.

Kulttuuri

Korkea keskustarakentaminen.