Automaattiset ajoneuvot joukkoliikenteessäJaa:

Tavoite

Kuskittomat eli automaattiset ajoneuvot ovat uusi ja kestävä tapa liikkua. Osana kansainvälistä CityMobil2-hanketta tutkittiin automaattisten ajoneuvojen soveltuvuutta Vantaan joukkoliikennejärjestelmään.

Rambollin rooli

Ramboll arvioi järjestelmän vaikutuksia liikenteen, joukkoliikennejärjestelmän, palvelutason, maankäytön sekä ympäristön näkökulmasta sosiaalista näkökulmaa unohtamatta.

Vaikutukset

Automaattisten ajoneuvojen avulla on mahdollista parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa, tiivistää maankäyttöä ja vähentää liikenteen haitallisia päästöjä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Tehokkaampi liikennejärjestelmä

Henkilöautojen väheneminen

Älyratkaisut

Uutta liikenneteknologiaa

Ihminen

Liikkumispalveluiden kattavampi saatavuus