Biopolttoaineiden käytön sosiaalisten vaikutusten arviointi, HELENJaa:

Tavoite

Helsingin energiatuotannon biopolttoaineiden käytön lisäämishankkeen sosiaalisten vaikutusten arviointi. Tarve järjestää julkista osallistumista ja sidosryhmien sitouttamista.

Rambollin rooli

Käytimme useita menetelmiä, kuten ryhmähaastatteluja, yleisötilaisuuksia, asukaskyselyä, verkkosivuja, uutiskirjeitä, blogia ja tapaamisia, joissa jaettiin tietoa ja kerättiin mielipiteitä biopolttoaineiden käytön lisäämisen sosiaalisista vaikutuksista.

Vaikutukset

Projekti voitti vuoden ympäristövaikutusten arvioinnin palkinnon Suomessa. Projektia kiitettiin erityisesti kattavasta osallistamisesta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Digitaaliset tiedonhankintamenetelmät

Ihminen

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ja osallistumisen kautta ihmiset saivat vaikuttaa elinympäristönsä ratkaisuihin.

Talous

Energiatuotannon uusien ratkaisuiden mahdollistaminen.

Ympäristö

Ympäristövastuullisuuden edistäminen

Kulttuuri

Osallistuvan suunnittelun edistäminen