Co-working yhteiskäyttötilan ja toimintamallin konseptointi, Novia YrkehögskolanJaa:

Tavoite

Yhteiskäyttötilan konsepti Raaseporin kampuksella, 2013

Rambollin rooli

Projektissa kehitettiin yhteiskäyttötilan toimintamalli, monitilatoimistokonsepti, ansaintalogiikka, tarveselvitys sekä toteutuksen alustava kustannusarvio.

Vaikutukset

Ammattikorkeakoulu Yrkehögskolan Novian, tutkimus- ja kehitysinstituutti Aronian sekä Raaseporin kampuksen ympäristöosaamisen klusterin keskiössä on luonnonvarojen hallintaan ja paikkatiedon hyödyntämiseen opiskelussa, tutkimuksessa, kehityksessä ja startup-toiminnassa keskittyvä ns. co-working tila eli yhteiskäyttötila toimintamalleineen sekä high-end -tekniikan seminaaritila.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Uudet innovaatiot eri käyttäjäryhmien kohtaamisista

Älyratkaisut

Ympäristöosaamisen klusterin keskiössä paikkatiedon hyödyntäminen

Kulttuuri

Yhteiskäyttötila mahdollistaa aivan uudenlaisen tekemisen kulttuurin

Talous

Jokaiselle toimijalle tulee vähemmän toimitila- ja palvelukustannuksia, kun ne jaetaan yhteisesti!

Ympäristö

Monitilatoimisto mahdollistaa tilojen joustavan käytön ilman hukkaneliöitä.