Collaborative urban planningJaa:

Tavoite

Luoda parempi yhteisymmärrys maankäytön tarpeista ja tavoitteista eri tasoilla, sekä tehostaa ja sujuvoittaa päätöksentekoprosessia.

Rambollin rooli

Käytimme useita metodeja eri osallisten sitouttamiseen osallisten kartoittamisen kautta. Metodeihin sisältyi esimerkiksi työpajoja, osallistumiskävelyjä, haastatteluja, ryhmähaastatteluja, kyselyjä sekä karttapohjaisia selvityksiä.

Vaikutukset

Parempi yhteinen ymmärrys ja konsensus, vähemmän valituksia, tehokkaampi päätöksentekoprosessi sekä päätösten laadun parantuminen.