Digitalisaatio logistiikassaJaa:

Tavoite

Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmiämme ja logistiikkaa monella tavalla.

Rambollin rooli

Ramboll on toteuttamassa selvitystä rahtikuljestusten ja logistiikan digitalisaatiosta. Selvityksen tavoitteena on muodostaa yleinen näkemys kansainvälisestä kehityksestä ja arvioida liikenteen ja logistiikan tulevaisuuden kehitystarpeita.

Vaikutukset

Selvitys tarjoaa laajan näkemyksen digitalisaation nykytilanteesta, tulevista kehitystrendeistä sekä liikennejärjestelmän tarpeista liikenneviranomaisille.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Varautuminen tulevaisuuden mahdollisuuksiin

Uusien liiketoimintapotentiaalien tunnistaminen

Ihminen

Yhteisen ymmärryksen muodostaminen tulevaisuuden tarpeista

Ympäristö

Uusien teknologioiden ympäristövaikutusten arviointi

Älyratkaisut

Digitalisaation ja automaation trendit

Uudet teknologiat ja palvelut