Eiranranta, HelsinkiJaa:

Tavoite

Viiden suuren uuden puiston, kolmen entisöitävän puiston, leikkipuistojen, suuren koirapuiston ja veneiden talvisäilytyspaikkojen suunnittelu alueelle, jolla on merkittävää kaupunkikuvallista ja kulttuurihistoriallista arvoa sekä runsaasti erilaisia käyttäjiä.

Rambollin rooli

Yksityiskohtaiset suunnitelmat koko alueelle maiseman, geotekniikan, rakennesuunnittelun ja kunnallistekniikan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Vaikutukset

Korkealaatuiset, elinvoimaiset, viihtyisät ja monenlaisia aktiviteetteja erilaisille käyttäjäryhmille tarjoavat puistot ovat nykyisin Helsingin keskustan arvostetuimpia alueita.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Eiranrannan 10 ha laajalla puistoalueella löytyy erilaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia kaikille käyttäjäryhmille.

Talous

Suunnittelussa tuotettiin ratkaisuja, joilla hanke vietiin läpi annetussa kustannusraamissa. Alue on rationaalisesti kunnossapidettävissä.

Ympäristö

Merellisyys on vahvasti läsnä Eiranrannan puistoissa.

Kulttuuri

Jussi Heikkilän taideteokset, merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkki  sekä vanhat kalliopiirrokset ovat osana puistoympäristöä. Puistoalue liittyy luontevasti sekä vanhoihin että uusiin Eiranrannan kortteleihin.