Ekosysteemipalvelut ja vihreän infrastruktuurin arvot Oulun kaupungin yleiskaavassaJaa:

Tavoite

3 866 neliökilometrin yleiskaava-alueen haasteena selvittää alueen luonto-, virkistys- ja maisema-arvot, jotta ne voidaan ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Rambollin rooli

Ekosysteemipalvelut kartoitettiin sekä yleispiirteisellä tarkkuudella että tarvittavilta osin yksityiskohtaisesti. Vihreän infrastruktuurin arvottamisessa sovellettiin ekosysteemipalveluiden lähestymistapaa.

Vaikutukset

Uusi vihreän infrastruktuurin verkosto jossa vihreän infrastruktuurin keskukset on tunnistettu ja luonto-, vapaa-aika- ja maisema-arvot ovat synteesissä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Luonnon ja maiseman kehityspotentiaali, luonnon tuottamat hyödyt.

Kulttuuri

Luonnon ja maiseman merkitys kaupunkiympäristön kehittämisessä.