Ekosysteemipalvelut Pajakkajoen alueen kunnostuksen suunnittelun lähtökohtanaJaa:

Tavoite

Ekosysteemipalvelujen käyttäminen sosiaalisten seurausten ja luontoon kohdistuvan ihmistoiminnan vaikutusten osoittamiseen.

Rambollin rooli

Mahdollistimme Pajakkajoen kunnostusprojektin tavoitteenamme parantaa kalojen kutuolosuhteita sekä lisätä joen varrella sijaitsevien luonnon virkistystoimintojen houkuttelevuutta.

Vaikutukset

Osoitimme, että tämän kaltainen kunnostus tuottaa huomattavia taloudellisia hyötyjä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Luonnon ja maiseman merkitys paikallisille elinkeinoille.

Talous

Kalataloudellisten toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt, ekosysteemipalveluiden arvottaminen, elinkeinovaikutukset.

Ympäristö

Luonnonkalan palauttaminen, elinympäristöjen ennallistaminen, luonnon ja maiseman hyödyt.

Kulttuuri

Luontomatkailun kehittäminen.