Ekosysteemipalvelut Rovaniemen ja Itä-Lapin seudullisessa suunnitelmassaJaa:

Tavoite

Yhdistää ja vahvistaa luonto-, virkistys ja maisema-arvoja osana seudullista suunnittelua.

Rambollin rooli

Ekosysteemipalvelut kartoitettiin sekä laajalla ja yksityiskohtaisella skaalalla. Luonto ja maisema arvioitiin ekosysteemipalvelujen näkökulmasta.

Vaikutukset

Luonto- ja maisema-arvojen kuumat pisteet tunnistettiin. Seudulliseen suunnitelmaan lisättiin uudet kehitysalueet, joissa huomioitiin luonto-, virkistys- ja maisema-arvot.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Luonnon ja maiseman kehityspotentiaali, luonnon tuottamat hyödyt.

Ihminen

Luonnon ja maiseman merkitys paikallisille elinkeinoille.