Eri käyttäjäryhmien tekemiselle optimoidut tilat: Kokkolan kaupungintalon toiminnallinen työympäristökonsepti, 2014-2016Jaa:

Tavoite

Ramboll toteutti yhteistyössä Kokkolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen, henkilöstöhallinnon ja viestinnän kanssa toiminnallisen työympäristökonseptin osana kaupungintalon peruskorjaushanketta.

Rambollin rooli

Hankkeessa toteutettiin johdon konsultointi, nykytilan analyysi, avainhenkilöhaastattelut, työympäristökysely, alustava tilaohjelma ja luonnossuunnittelu, työympäristön palvelumuotoilu pelillistämällä, osallistamis- ja viestintäsuunnitelma, asiakasprosessien palvelumuotoilu, muutosjohtamisen tuki sekä käyttäjälähtöinen toiminnallinen työympäristökonsepti työpajasarjan tuloksena.

Vaikutukset

Käyttäjäprosessin tuloksena syntyneet yhteiset pelisäännöt tilavyöhykkeistä tukevat erilaisia työnteon tapoja, sisäisen ja ulkoisen asiakkaan palvelua ja uutta kohtaamista sekä yhteistyötä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Mukaansa tempaavasti pelillistämisen metodeilla toteutettu työympäristön palvelumuotoilu

Älyratkaisut

Yhteisesti kehitetyt uudet toimintamallit optimoivat yhteistyötä

Kulttuuri

Työympäristön ja asiakaspalvelun prosessien palvelumuotoilu mahdollistaa uuden tekemisen kulttuurin

Talous

Laajuudeltaan optimoidut tilat keskeisiksi tunnistetuille prosesseille muuntojoustavasti.

Ympäristö

Monitilatoimisto mahdollistaa tilojen joustavan käytön ilman hukkaneliöitä.