Espoon kaupunki, Keran alueen osayleiskaavaJaa:

Tavoite

Työpaikka- ja logistiikka-alueen uudistaminen urbaaniksi kaupunginosaksi. Asumisen ja kiertotalouden uudet konseptit.

Kestävän kaupunkisuunnittelun kriteerien määrittely, joukko-liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn priorisointi maankäyttöratkaisuissa.

Rambollin rooli

Ramboll määritteli alueelle räätälöidyt kestävyyden kriteerit, laati vaihtoehtoiset rakennemallit ja osayleiskaavaluonnokset sekä arvioi vaihtoehtojen vaikutukset. Suunnittelu ja arviointi tehtiin vuorovaikutteisesti eri osapuolien kanssa.

Vaikutukset

Kokonaisvaltainen joustava suunnitelma alueen vaiheittaisen muutoksen pohjaksi.

Kestävät liikenneratkaisut, tehokas ja monipuolinen kaupunkirakenne. Uusia yksilöllisiä asumisratkaisuja, monipuolistuvaa työpaikkakehitystä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Alueen teollinen historia ja luonne suunnittelun lähtökohtina

Ihminen

Monipuolinen, urbaani ja sekoittunut kaupunkirakenne, liikkumistarpeen minimointi, laadukkaat joukkoliikenneyhteydet

Talous

Aluetehokkuuden voimakas kasvattaminen, uusia mahdollisuuksia monipuoliselle yritystoiminnalle

Ympäristö

Rakennetun ympäristön tehokas hyödyntäminen, kestävien liikkumismuotojen edistäminen

Älyratkaisut

Digitaalisten ratkaisujen toteutumisen edellytysten parantaminen kaupunkirakennetta tiivistämällä ja monipuolistamalla. Uudet joukkoliikennekonseptit.