Espoon Mårtensbro –asemakaavan kaavatalousselvitysJaa:

Tavoite

Tehtävänä oli selvittää noin 1900 asukkaan asemakaavan aiheuttamat infrastruktuurin rakentamiskustannukset ja tonttien myyntitulot.

Rambollin rooli

Toimeksiannossa hyödynnettiin ja kehitettiin Rambollin Suurpelto III -asemakaavan kaavatalousselvitykseen  kehittämää arviointimallia.

Vaikutukset

  • Kustannukset 34 milj. €
  • Tulot 41 mil. €
  • Nettotulot 7 milj. €
    • 72 € / km2
    • 3 800 € / asukas

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous