Hämeenlinnan Linnanniemen kehittäminen, Museovirasto, 2014Jaa:

Tavoite

Tavoitteena oli kehittää Hämeenlinnan Linnanniemen aluetta entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi alueeksi, jonka monipuoliset toiminnot houkuttelevat niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin.

Rambollin rooli

Ramboll toteutti Linnanniemen alueen markkina-analyysin, jossa arvioitiin nykyistä ja tulevaa käyttäjäpotentiaalia. Markkina-analyysi toimi tukena Linnanniemen konseptin ja kehittämispolun muodostamisessa.

Vaikutukset

Alueen toimijat solmivat aiesopimimuksen Linnanniemen kehittämisestä kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuiseksi historialliseksi kohteeksi lisäten Hämeenlinnan vetovoimaa matkailu- ja asuinkaupunkina.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Linnanniemen kehittäminen vetovoimaiseksi kohteeksi

Kävijämäärien kasvattaminen alueen musoissa

Älyratkaisut

Ihminen

Kaupunkilaisten olohuone ja ainutlaatuisen matkailunähtävyyden kehittäminen

Kulttuuri

Historiallisten arvojen vaaliminen kaupunkikehityksessä

Historiallisten kohteiden säilymisen turvaaminen

Ympäristö

Linnanniemen viheralueen monipuolisempi hyödyntäminen asukkaiden olohuoneena