Hämeenlinnan vanha hautausmaapuistoJaa:

Tavoite

Vanha hautausmaapuisto tiivistyvässä kaupunkirakenteessa: Hämeenlinnan kaupunki kehitti hautausmaapuistoa ympäröiviä alueita. Valtatie 3:n kattaminen johti mm. siihen, että viereistä Eureninkatua jouduttiin korottamaan.

Rambollin rooli

Puistoon laadittiin suunnitelma, joka huomioi alueen hautausmaaluonteen sekä toiminnalliset, esteettiset ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät tavoitteet. Työ käynnistettiin historiaselvityksellä.

Vaikutukset

Alueen kulttuurihistoriallisia arvoja palautettiin, ja alue nivottiin osaksi kehittyvää kaupunkirakennetta. Nyt historiallinen puisto toimii voimavarana ja historiallisena muistomerkkinä liittyen luontevasti moderniin kaupunkiympäristöön.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Puiston virkistyskäyttömahdollisuuksia lisättiin parantamalla puiston virkistyskäyttö mm. uusimalla puistokalusteet.

Talous

Viihtyisän ympäristön ja kulttuurisen ulottuvuuden merkitys ihmisten terveydelle ja ekosysteemipalveluille. Rakenteellisesti kunnostettu puisto on rationaalisesti kunnossapidettävissä.

Ympäristö

Käytävälinjaukset ja istutukset palautettiin alkuperäistä arkkitehtuuria noudatteleviksi.

Kulttuuri

Vanhan asemakaavalla suojellun puiston säilyttäminen ja kunnostaminen tiivistyvässä kaupunkiympäristössä.