Havulaaksonpuiston yleis- ja rakennussuunnitelmatJaa:

Tavoite

Rakenteilla olevaan moderniin kaupunkiympäristöön sopivan korkeatasoisen viheralueen suunnittelu ottaen samalla huomioon alueen vaativat maaperäolosuhteet, vesitasapainon muutoksille herkkä metsäluonto sekä ekologisten yhteyksien turvaaminen.

Rambollin rooli

Puiston yleissuunnitelma, hulevesisuunnitelma, metsänhoitosuunnitelma, rakentamisen vaiheistussunnitelma, puisten kulkutasojen sekä puisen paviljongin idea- ja hankintasuunnitelma.

Vaikutukset

Maisematiloiltaan vaihteleva puisto, jossa luonnonmukaisuus yhdistyy moderniin kaupunkiympäristöön, vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan vaihteleva hulevesien hallintajärjestelmä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Kevyen liikenteen yhteyksien vahvistaminen.

Talous

Innovatiivinen hankintamenettely ja elinkaariajattelu puurakenteiden toteutuksessa ja ylläpidossa.

Ympäristö

Ekologisten yhteyksien vahvistaminen ja luontoarvojen säilyttäminen kaupunkiympäristössä.

Kulttuuri

Vuoreksen Isokuusen puurakentamisteeman ulottaminen puistorakenteisiin saakka.