Helsingin kaupungin rakennusviraston merkittävimmät ympäristövaikutukset ja resurssitehokkuusindikaattoritJaa:

Tavoite

Selvittää Helsingin kaupungin rakennusviraston keskeisten toimintojen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja tunnistaa ne prosessien osat, joissa rakennusviraston ympäristösuoritusta voidaan tehokkaimmin parantaa.

Rambollin rooli

Luotiin indikaattorikonsepti, jonka avulla arvioitiin katu- ja puistorakentamisen, talonrakentamisen työmaa-aikaisen toiminnan ja yleisten alueiden ylläpidon resurssitehokkuutta. Tunnistettiin tehokkaimmat keinot parantaa rakentamisen resurssitehokkuutta. Laskettiin esimerkkihankkeiden resurssitehokkuus indikaattoreiden avulla.

Vaikutukset

Selvityksessä luotua indikaattorikonseptia ja tietoa resurssitehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä voidaan hyödyntää suunnittelun ja urakoinnin kehittämisessä ja kilpailutuksissa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Kustannussäästöt

Ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen, kestävät hankinnat