Helsingin kaupungin rakentamisen resurssitehokkuutta ja ylijäämämaita koordinoiva työryhmäJaa:

Tavoite

Rakentamisessa ja maa-ainesten hallinnassa on otettava huomioon ympäristönäkökulma ja kestävän kehityksen periaatteet. Tavoitteena on kulutuksen, päästöjen ja muiden haittojen vähentäminen.

Rambollin rooli

Toimimme asiantuntijana ja sihteerinä työryhmässä. Työryhmässä on kaupungin eri hallinto-kuntien edustajia. Työryhmä vastaa kaupungin massatalouden koordinoinnista sekä materiaalitehokkuuden parantamisesta kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman mukaisesti.

Vaikutukset

Rakennushankkeiden välisellä koordinaatiolla, maa-aineisten hankekohtaisella jalostuksella, välivarastoinnilla ja käsittelyllä sekä hyötykäyttökohteiden suunnittelulla ja toteutuksella on saavutettu säästöjä kustannuksissa ja päästöissä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Kustannussäästöt

Ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen