Helsingin ympäristön logistiikka-alueiden masterplanJaa:

Tavoite

Helsingin metropolialueen kaikilla kunnilla on omat logistiikka-alueet. Puutteet koordinoinnissa ja pitkän tähtäimen suunnitelmien laatimisessa ovat aiheuttaneet tehottomia ratkaisuja.

Rambollin rooli

Ramboll toteutti kehittämissuunnitelman Helsingin metropolialueen olemassa oleville ja tulevaisuuden logistiikka-alueille yhdessä kuntien kanssa. Työ toteutettiin kiinteässä yhteistyössä alueen eri osallisten kanssa.

Vaikutukset

Kehittämissuunnitelman kautta on mahdollista tarjota entistä tehokkaampia pitkän tähtäimen logistiikkaratkaisuja, lisätä synergioita logistiikkatoimijoiden välillä sekä kasvattaa Helsingin metropolialueen kilpailukykyä. Samalla parannettiin metropolialueen kuntien välistä yhteistyötä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Alueen elinkeinoja palvelevat logistiikka-alueet

Alueen vetovoimaisuus

Kaupunkilogistiikka

Ihminen

Laaja sidosryhmäkeskustelu

Kuntien yhteistyö

Ympäristö

Alueiden maankäytön soveltuvuuden arviointi

Ympäristönvaatimusten huomiointi

Älyratkaisut

Tulevaisuuden logistiikkaratkaisujen huomiointi