Hollolan starteginen yleiskaava, rakennemallien kuntataloudellinen vertailuJaa:

Tavoite

Tehtävänä oli arvioida strategisen yleiskaaavan kuuden eri rakennemallivaihtoehdon  kuntatalouteen kohdistuvat kustannukset.

Rambollin rooli

Ramboll laati arvion infrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon sekä kuntapalvelujen toimintamenojen kustannuksista.

Vaikutukset

Kustannukset

  • Vaihtoehto 1: 160 milj. €
  • Vaihtoehto 2: 141 milj. €
  • Vaihtoehto 3: 111 milj. €
  • Vaihtoehto 4: 130 milj. €
  • Vaihtoehto 5: 132 milj. €
  • Vaihtoehto 6: 141 milj. €

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous