HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja tukipalveluiden resurssitehokkuustyöryhmän ohjaaminenJaa:

Tavoite

Parantaa erikoissairaanhoidon ja sen tukipalveluiden materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Rambollin rooli

Ohjasimme HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja tukipalveluiden resurssitehokkuustyöryhmää, energiatehokkuussuunnitelman jalkauttamista, hankintojen ympäristökriteerien kehittämistä sekä henkilöstön kouluttamista resurssitehokkuuden johtamisessa.

Vaikutukset

Erikoissairaanhoidon materiaali- ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteutus ja jalkauttaminen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Kustannussäästöt

Ympäristö

kasvihuonekaasupäästöjen, jätteiden ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen