Joensuun asemanseudun yleissuunnitelmaJaa:

Tavoite

Tavoitteena on laatia asemanseudulle maankäytön, liikkumisen ja yleisten alueiden yleissuunnitelma asemakaa-voituksen pohjaksi. Alueesta muodostuu osa kaupungin keskustaa ja merkittävä maakunnallinen matkustamisen ja matkailun solmukohta.

Rambollin rooli

Maankäytön, liikenteen, yleisten alueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma, matkustaja- ja liikennepalveluiden konsepti sekä selvitykset (käyttäjäkysely, markkina-analyysi, rakennushistoria, maisema, luonto, melu, maaperän kunto, melu ja tärinä).

Vaikutukset

Mahdollistaa symmetrisen kaupunkikeskustan vision toteuttamisen.  Vahvistaa ja profiloi Joensuun identiteettiä maakunnan keskuksena. Uutta keskustarakentamista n. 70 000 km2.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Suunnitelma on sovitettu kahden valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle.

Ihminen

Rantapuiston kehittäminen, kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen ja uusi keskusta-asuminen luovat laadukasta vapaa-ajan ympäristöä.

Talous

Markkina-analyysi ja kehittämiskonseptit varmistavat alueen taloudellisen potentiaalin optimoinnin.

Ympäristö

Rakennetun keskusta-alueen maankäytön tehostaminen tukee luonnon säilyttämisen tavoitteita.

Älyratkaisut

Matkustajapalvelukonseptissa kuvattiin myös asema-alueen digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet.