Jyväskylän kaupungin hulevesiverkoston mallintaminenJaa:

Tavoite

Tavoitteenamme oli toteuttaa yksityiskohtainen tietokonesimulaatiomalli koko Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmästä. Mallia tarvitaan verkoston, ojien, purojen ja tulvareittien mallintamiseksi erilaisten rankkasadetilanteiden varalta.

Rambollin rooli

Ramboll loi verkostomallin ja prosessin datan nopean ja tehokkaaseen tuomiseen ja käsittelyyn. Käytetty data saatiin suoraan kaupungin omasta verkkojärjestelmästä ja julkisista avoimista paikkatietokannoista.

Vaikutukset

Kaupungilla on käytännöllinen, laaja verkostomalli, jota voidaan käyttää kattaviin verkostoanalyyseihin esimerkiksi ongelmakohtien löytämiseksi, kaupungin kehityksen aiheuttamien vaikutusten selvittämiseksi, hulevesien hallintatoimenpiteiden suunnittelemiseksi, tai vahinkoja koskevien vaatimusten vastuiden selvittämiseksi.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Hulevesien paremmalla hallinnalla parannetaan ihmisten viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Älyratkaisut

Käytännöllinen, laaja verkostomalli, jota voidaan käyttää kattaviin verkostotoiminnan analyyseihin.

Ympäristö

Simuloimalla voidaan paremmin selvittää ympäristön kannalta tehokkaimmat hallintatoimenpiteet.

Talous

Mallia voidaan käyttää apuna vahinkoja koskevien vaatimusten vastuiden selvittämiseksi.