Kauhavan keskustan kehittämisen kutsukilpailu 1. palkintoJaa:

Tavoite

Kaupunki järjestää arkkitehtikutsu-kilpailun keskustan kehittämiseksi tavoitteena luoda idearikkaalla ja toteuttamiskelpoisella kokonais-suunnitelmalla edellytykset kuntakeskuksen vahvistumiselle.

Rambollin rooli

Kaupunki- ja arkkitehtisuunnittelu, liikennesuunnittelu, kaupan konsultointi ja maisemasuunnittelu.

Vaikutukset

Kehittämissuunnitelmalla ydinkes-kustaa kehitetään maankäytön, elinkeinoelämän, toiminnallisuuden ja kuntatalouden näkökulmasta. Suunnitelma toimii pohjana laadit-taessa keskustan osayleiskaavaa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Alueen historia ja luonne suunnittelun lähtökohtina.

Ihminen

Keskustan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen kehittäminen, torialueen kehittäminen.

Talous

Uutta rakentamista keskusta-alueelle mahdollistava suunnitelma.

Ympäristö

Kaupunkiympäristön luonto ja maisema suunnittelun lähtökohtina. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen. Kestävien liikkumismuotojen edistäminen.

Älyratkaisut

Digitaalisten ratkaisujen toteutumisen edellytysten parantaminen uuden rakentamisen mahdollistamalla.