Kehittämissuunnitelma vastaamaan ekologisen ja kestävän turismin vaatimuksiinJaa:

Tavoite

Tavoitteena oli Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen sekä alueen pitkän aikavälin  kehitysstrategian laatiminen. Osana tätä kokonaistavoitetta oli infrastruktuurin kehittäminen vastaamaan toisaalta  kestävän kehityksen ja ekologisuuden sekä toisaalta kehittyvän  matkailuliiketoiminnan vaatimuksia.

Rambollin rooli

Ramboll tarkasteli työssä  laajasti Levin matkailukeskuksen infrastruktuuria:  kiinteistöjen energiatehokkuus, liikenne ja logistiikka, energia,   kierrätys ja jätehuolto, ulkovalaistus , rinteiden,  latujen ja reittien hoito sekä  digitaaliset palvelualustat.

Työssä muodostettiin kokonaisvaltainen kuva nykyratkaisuista ja niiden vaikutuksista sekä  tunnistettiin kansainvälisistä benchmark -kohteista parhaita käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa Levillä. Tehtyjen analyysien pohjalta tunnistettiin ja kuvattiin Levin alueen kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet.

Työssä tehtiin 20  haastattelua sekä läpikäytiin tulokset  työpajassa  alueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Vaikutukset

Tuloksena syntyivät Levin infrastruktuurin kehittämisen strategiset linjaukset eli kehitysteemat, jotka konkretisoitiin teemoihin liittyvillä toimenpide-ehdotuksilla ja toteutuksen tiekartalla.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Toimenpidesuunnitelma voimakkaasta ja ennakkoluulottomasta digitaalisten matkailupalveluiden kehittämisestä

Ihminen

Toimenpidesuunnitelma ekotietoisuuden lisäämiseksi

Talous

Toimenpidesuunnitelma ekologisuuden vahvistamiseksi yritysten toiminnassa ja ulkoilureittien hoitomallien kehittämiseksi

Ympäristö

Toimenpidesuunnitelma seuraaville alueille: Uusiutuvan energian käytön lisääminen, energiatehokkuuden ja energian toimitusvarmuuden parantaminen, ikääntyneen lomahuoneistokannan peruskorjaus energiatehokkaaksi