Keran osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Espoon kaupunki, 2015Jaa:

Tavoite

Kehittyvän Keran alueen kaupallisen rakenteen, toimintojen sijoittamisen ja mitoituksen periaatteiden määrittely sekä arvio uusien kauppojen vaikutuksesta etenkin lähimpiin kaupan keskuksiin. Keskeistä oli huomioida erityistavoitteet liittyen kevyen liikenteen korostamiseen ja lähipalveluiden saavuttamiseen.

Rambollin rooli

Selvityksessä laadittiin Keran osayleiskaava-alueelle realistinen kaupan rakennekuvaus ja otettiin kantaa toimintojen sijoitteluun ja määrään. Lisäksi työssä arvioitiin Keraan sijoittuvan kaupan vaikutuksia yleisesti sekä erityisesti lähimpiin kaupan keskuksiin kohdistuvia vaikutuksia.

Vaikutukset

Laadittu selvitys edistää Keran kehittämistä moderniksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Uudet kaupan verkkopalvelut ja noutopisteet

Ihminen

Kaupan palveluiden saavutettavuus kävellen kaikkialta Kerasta

Talous

Elinvoimaisen asuin- ja työpaikka-alueen muodostuminen

Ympäristö

Asiointimatkoista aiheutuvan liikennetuotoksen minimoiminen

Kulttuuri