Kööpenhaminan hulevesien hallinta­suunnitelmaJaa:

Tavoite

Vuonna 2011 Kööpenhaminan historian pahin rankkasade teki tuhoa 800 miljoonan euron edestä. Tavoitteena oli vähentää kaatosateiden vaikutuksia ja helpottaa hulevesien hallintaa.

Rambollin rooli

Ramboll toteutti suunnitelman, jonka avulla kaupungissa varaudutaan vastaaviin ilmiöihin.

Vaikutukset

Nykyinen infrastruktuuri vastaa ilmastonmuutokseen kustannustehokkaasti ja nykyisen kaupunkiympäristön viihtyisyyttä parantaen. Ennakointi lisää kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Hulevesisuunnitelma muuttaa kadut ja puistot osaksi hulevesien hallintajärjestelmää ja lisää samalla  kaupungin sopeutumiskykyä  tulvatilanteissa.

Talous

Integroimalla hulevesien hallinta osaksi kaupunkiympäristöä säästetään merkittävästi verrattuna perinteisiin hulevesiviemäriratkaisuihin ja saadaan samalla lisättyä kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Ihminen

Tulvien tuomien haittojen välttämisen lisäksi saadaan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä parannettua puistojen ja katujen kunnostuksen yhteydessä.

Kulttuuri

Kaupungin poikkeuksellisen suuria tulvia seuranneiden toimien johdosta kaupunki on kehittynyt tunnetuksi suunnannäyttäjäksi tiiviin kaupunkirakenteen ja hulevesien hallinnan yhdistämisessä.