Kouluverkostotutkimus, HollolaJaa:

Tavoite

Arvioida kouluverkoston uudistamisen vaikutukset oppilaisiin, koulumatkan pituuteen ja turvallisuuteen, koulukyytien tarpeeseen sekä yleisiin toimintakustannuksiin.

Rambollin rooli

Arvioimme sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia erilaisten verkostoskenaarioiden osalta. Käytimme apuna useita metodeja, kuten karttapohjaisia (GIS) ja tilastollisia analyyseja.

Vaikutukset

Selvitys antoi syvällisen ja havainnollistavan käsityksen kouluverkoston kehittämisen parhaasta vaihtoehdosta päätöksentekoprosessin tueksi.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Digitaaliset tiedonhankintamenetelmät ja havainnollistaminen, GIS

Ihminen

Talous

Tuottaa tietoa taloudellisesti viisaan päätöksenteon tueksi

Ympäristö

Koulukyytien optimointi vähentää kuljetuksista syntyvää ympäristökuormitusta.

Kulttuuri

Tuetaan päätösten ennakkoarviointia.