Kruunusillat-hankkeen kokonaiskestävyys, resurssitehokkuus ja ilmastonmuutoksen vaikutuksetJaa:

Tavoite

Arvioida poikkeuksellisen laajan, monitahoisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän infrastruktuurihankkeen kokonaiskestävyys, resurssitehokkuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Rambollin rooli

Arvioitiin Kruunusillat-hankkeen ekologinen, taloudellinen  ja sosio-kulttuurinen kestävyys sekä ilmastonmuutoksen  vaikutukset  hankkeen  silta-, katu- ja raitiotierakenteisiin, liikkumiseen, kuljetuksiin ja ylläpitoon.

Vaikutukset

Arviointi tuotti hankesuunnitteluun ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailuun uusia avaintunnuslukuja ja tietoa hankkeen kokonaiskestävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Ensimmäistä kertaa  Suomessa  arviointikehikkona  käytettiin infrastruktuurihankkeiden  kansainvälistä  kestävän  kehityksen  CEEQUAL-luokitustyökalua.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Kestävien liikkumismuotojen tukeminen, yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja liikenteen kehittäminen.

Talous

Elinkaarikustannusten hallinta.

Ympäristö

Hankkeen johtaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen.