Laukaan kirkonkylän keskustan kehittämisen kutsukilpailu – 1. palkintoJaa:

Tavoite

Kunta järjesti arkkitehtikutsukilpailun keskustan kehittämiseksi ja kokonaisvaltaisen ja pitkän aikavälin suunnitelman laatimiseksi.

Rambollin rooli

Kaupunki- ja arkkitehtisuunnittelu, liikennesuunnittelu, kaupan konsultointi, maisemasuunnittelu ja vuorovaikutus. Kilpailutyö ja suunnitelman jatkokehittäminen.

Vaikutukset

Suunnitelma ohjaa yleis- ja asemakaavahankkeita sekä muuta tarkempaa suunnittelua. Toteutuessaan suunnitelma mahdollistaa täydennysrakentamista n. 85 000 km2 (2 000 asukasta).

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Alueen historia ja luonne suunnittelun lähtökohtina.

Ihminen

Keskustan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen kehittäminen, asukkaiden monipuolinen osallistaminen ja kuuleminen prosessin eri vaiheissa.

Talous

Useita investointeja alueella jo projektin kuluessa käynnistänyt kehittämishanke.

Ympäristö

Kaupunkiympäristön luonto ja maisema suunnittelun lähtökohtina. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen. Kestävien liikkumismuotojen edistäminen.

Älyratkaisut

Digitaalisten ratkaisujen toteutumisen edellytysten parantaminen uuden rakentamisen mahdollistamalla. Sähköisen palautteen ja verkko-osallistumisen mahdollistaminen kehityshankkeessa.