Matinkylä-Olari kehittäminen 2012-2013Jaa:

Tavoite

Täydennysrakentamista on suunniteltu raskaasti liikennöidylle alueelle jossa on nykyistä asumista sekä ekologisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Rambollin rooli

Asiantuntijamme analysoivat ja suunnittelivat monialaisesti useita vaihtoehtoisia alueen maankäyttösuunnitelmia ja loivat uuden vaihtoehdon yhdessä arkkitehtitoimisto AAR:n kanssa.

Vaikutukset

Laskelmat ja analyysit tukivat vertailua vaihtoehtoisten masterplanien välillä ja keskustelua alueen tulevaisuuden kehityksestä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Viheralue-, liikenne- ja palveluverkoston haasteet ja mahdollisuudet sekä merkitys.

Ihminen

Ihmisten asuinympäristön ja lähivirkistysalueiden laadun ja saavuttavuuden tarkastelu, liikkumisen ja liikenneyhteyksien sekä lähipalveluiden saavutettavuuden tarkastelu.

Talous

Uusien asukkaiden merkitys palveluverkostolle.

Kulttuuri

Viheralueiden, liikenneyhteyksien ja palveluiden merkitys kaupunkiympäristön kehittämisessä nykyiset arvot ja mahdollisuudet huomioiden.