Microsoft – FluxJaa:

Tavoite

Microsoft toteutti Helsingin keskustaan uuden suomalaisen startup-tilan keväällä 2016. Tilan on tarkoitus auttaa startup-yrityksiä menestymään antamalla heille mm. verkoston kommunikoida, laitteet toimia, valmentajat avuksi, tapahtumapaikan, sekä neuvoja.

Rambollin rooli

Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajana, sekä vastasi suunnittelun johtamisesta, hankinnoista ja kustannushallinnasta. Lisäksi Ramboll toteutti hankkeen taloteknisen suunnittelun. Hankkeen aikataulu oli kireä ja hankinnoissa käytettiin yhteistyömalleja, joilla hankkeen onnistuminen saatiin varmistettua.

Vaikutukset

Hauskuus ja kokeilukulttuuri Flux:ssa vaikuttaa startupien menestymiseen. Noin 500 neliöön saatiin mahdutettua kaikki toiminnot hyvällä suunnittelulla. Suunnittelu läpivietiin läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa, jolla varmistettiin toteutuksen onnistuminen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Flux auttaa startup-yrityksiä menestymään

Kulttuuri

Kattavasti uutta älyliiketoimintaa sekä sitä tukevia älyratkaisuja ja –laitteistoa

Kulttuuri

Hauskuus ja kokeilukulttuuri Flux:ssa vaikuttaa startupien menestymiseen. kokeilukulttuuri

Talous

Uudet innovaatiot syntyvät kohtaamisesta, jonka Flux tarjoaa

Ympäristö

Monitilatoimisto mahdollistaa tilojen joustavan käytön ilman hukkaneliöitä.