Mikkelin Satamalahden business plan, 2013-2014Jaa:

Tavoite

Mikkelin kaupungin tilaaman hankkeen tavoitteena oli kehittää Satamalahden aluetta ekologisemmaksi ja energiatehokkaammaksi. Tavoitteena oli myös toteuttaa uusia digitaalisia ratkaisuja kaupunkikehittämisessä.

Rambollin rooli

Ramboll tuki alueen liiketoimintasuunnitelman laatimista. Konsultointipalvelu piti sisällään strategiatyön fasilitointia ja siihen perustuvaa palvelukehitystä tukevaa konsultointia.

Vaikutukset

Liiketoimintasuunnitelma valmistui syksyllä 2014. Projektissa tarkennettiin ja konkretisoitiin Satamalahden kolmiosaista visiota Ekologisuus, Digitaalisuus, Osallistuminen. Työssä kuvattiin määritellyn vision jakautumista päämääriin eli teemoihin ja eri teemojen toteuttamista konkreettisten konseptien avulla. Konseptien työstöön osallistettiin laajasti kaupallisen potentiaalin tunnistavia yrityksiä ja yritysverkostoja.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Ihminen

Ympäristö

Talous

Kulttuuri