Osallistuva kaupunkisuunnitteluJaa:

Tavoite

Tavoitteena oli luoda parempi yhteisymmärrys maankäytön tarpeista ja tavoitteista eri tasoilla, sekä tehostaa ja sujuvoittaa päätöksentekoprosessia.

Rambollin rooli

Sitoutimme sidosryhmiä useita metodeja hyödyntämällä. Metodeihin sisältyi esimerkiksi työpajoja, osallistumiskävelyjä, yksilö- ja ryhmähaastatteluja, kyselyjä sekä karttapohjaisia selvityksiä.

Vaikutukset

Parempi yhteinen ymmärrys ja konsensus, vähemmän valituksia, tehokkaampi päätöksentekoprosessi sekä päätösten laadun parantuminen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Ihminen

Asuinympäristön osallistava ja käyttäjälähtöinen suunnittelu

Talous

Taloudellisesti kestävät ratkaisut

Ympäristö

Kestävät suunnitteluratkaisut myös ympäristönäkökulmasta

Kulttuuri

Osallistuvan suunnittelun edistäminen, elävän kaupunkikulttuurin rakentaminen